Untitled Document
Styrelsen

Styrelsen

De eldsjälar som driver klubben ser du på bilderna nedan. Flera personer i styrelsen håller även i kursverksamheten.

Vill du nå ut till hela styrelsen når du dem via e-post styrelsen@lbrr.se. Kontaktuppgifter finns annars under kontakt i menyn till vänster. För att kontakta respektive styrelsemedlem kan ni klicka på dennes namn under bilden, för att länkas till mailadressen.


Fredrik Karlsson
Ordförande

Jessica Hallberg
Sekreterare
Vakant
SuppleantÖvriga ansvarsuppdrag

Förutom styrelsen och deras uppdrag finns det andra ansvarsområden i LBRR. Nedan finner du de ansvariga för viktiga funktioner och uppgifter i klubben.

Roger Karlsson
Marknadsföring

Andreas Sandberg
Tävlingsträning /
Barn och UngdomVakant
Trivsel


Ellinor Fredman
Tävlingsansvarig
Tävlingskommité


Dennis Carsemar
Webmaster /
Medlemsutskick

. Footer